logo

Студио за красота

Deja Vu

Познато някак си ли ти звучи

или спомен стар в тебе се върти.

Заповядай, просто НАДНИКНИ

и естетически се НАСЛАДИ,

защото това не е салон за КРАСОТА,

а работилница за СЪВЪРШЕНАТА ЖЕНА.

Всеки любопитен, който ни е ПОСЕТИЛ

след запознанството си с НАС

сякаш емоционално се е ПРЕРОДИЛ.